Descripció del projecte

RAR
Vins Singulars – Essència
D.O Priorat

Material:
Tintoretto Gesso
Acabats:
Braille